DOPROVODY PRO ZOBCOVÉ FLÉTNY

Vladimír Kubálek

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde
 


Hlavní stránka

Zobcová flétna a doprovody

Vítám Vás na svých stránkách. Chtěl bych zde prezentovat svoji práci spojenou s výukou hry na zobcovou flétnu. Protože jsem neměl vždy možnost korepetovat s klavíristou, využil jsem k této činnosti s úspěchem počítač. Zvuk z počítače není sice tak kvalitní jako hra s originálním nástrojem, ale má jisté výhody. Je to hlavně:

  • okamžitá dostupnost (zatímco klavírista, třeba v pozdních hodinách, není k dispozici)
  • další výhody jsou v tom, že si můžete nastavit tempo pomalé, cvičné a postupně je zrychlovat (to umožňují některé programy)
  • další z možností je transpozice
  • dále můžete měnit doprovodný nástroj (klavír na cembalo, klavír na varhany ap.)
  • využití počítače ve hře duet, trií a podobně
  • možnost nahrát žákovi doprovod jako soubor midi, nebo mp3 k domácímu procvičování

Možností je jistě více, ale to už záleží na tom, jaký program je k úpravě použit a jaké má možnosti, a také na Vaší fantazii.

Programy jež můžete použít k editaci midi souborů jsou například: "Opus", "Finale 2000", "Capella 2000","Encore" a řada dalších.

Sponsorské dary

Pokud se vám moje práce líbí a rádi využíváte mých služeb, podpořte mě prosím zasláním sponsorského daru na můj bankovní účet. Veškeré peněžní dary jsou vítány.

návštěv